Tranzit

tranzit.cz
kontakt: tranzit office, Dittrichova 13, 120 00 Praha 2, CZ
office.cz@tranzit.org
sídlo/ fakturační adresa: Fričova 11, 120 00 Praha 2 CZ
ičo: 26 60 14 43

 

tranzit je dlouhodobá iniciativa zaměřená na realizaci projektů současného umění ve střední Evropě.

Její aktivity, podporované Erste Foundation, vytvářejí dynamickou mezioborovou platformu, která umožňuje dialog mezi umělci, kurátory, kritiky a dalšími uměleckými profesemi na straně jedné a veřejností na straně druhé.

www.tranzit.org