21.3. 16.00-21.00 / vernisáž / NAVZÁJEM. SPOLEČENSTVÍ 70. A 80. LET / opening /MUTUALLY. COMMUNITIES OF THE 1970s AND 1980s.

(for English please see below)

tranzitdisplay vás srdečně zve
na vernisáž výstavy

NAVZÁJEM.
SPOLEČENSTVÍ 70. A 80. LET

tranzitdisplay
22.3. - 2.6. 2013
zahájení 21.3. 16.00 - 21.00
formou individuálních prohlídek s kurátory výstavy

Dům umění města Brna
27.3. - 19.5. 2013
zahájení 26.3. 18.00 - 20.00
formou individuálních prohlídek s kurátory výstavy


Kurátoři:
Filip Cenek, Daniel Grúň, Barbora Klímová

Archivy:
Vladimír Ambroz (Brno), Artpool Art Research Centre (Budapest), Pavol Breier (Bratislava), Ján Budaj (Bratislava), Pavel Büchler (Praha), Peter Čepec (Bratislava), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (Čelákovice, Kuřim), Ľubomír Ďurček (Bratislava), Květoslava Fulierová (Bratislava), Vladimír Havlík (Olomouc), Dalibor Chatrný (Brno), J. H. Kocman (Brno), Marie Kratochvílová (Brno), Peter Meluzin (Bratislava), Muzeum umění Olomouc (Olomouc), Marian Palla (Střelice), Jaroslav Pokorný (Brno), Ivo Sedláček (Zlín), Aleš Záboj (Brno)


Výstava ve dvou paralelních segmentech představí ve vybraných dílech a dokumentacích akcí společenství českých, slovenských a maďarských umělců 70. a 80. let. Soustředí se na aspekty komunikace a vzájemné výměny, kdy společná tvořivá aktivita využívá podmínky intenzivně prožívaného okamžiku.

Název výstavy odkazuje k filmu studia Hapuka Navzájem (1981) z archívu Vladimíra Havlíka, který zaznamenává cestu studentů z Olomouce do Budapešti, Pécsi, Sofie a Burgasu. Jako subjektivní dokument charakterizuje nejenom obsah, ale i podmínky a způsob výběru děl pro výstavu – jako translokální cestu do minulosti, jejíž ambicí je porozumět smyslu a kreativitě dočasných společenství.


Výstava je pořádána ve spolupráci tranzitdisplay a Domu umění města Brna.

www.tranzitdisplay.cz
www.dum-umeni.cz

---
tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník, Rádio 1

 

--------
tranzitdisplay cordially invites you
to the opening of the exhibition


MUTUALLY.
COMMUNITIES OF THE 1970s AND 1980s


tranzitdisplay
22.3. - 2.6. 2013
opening 21.3. 4pm – 9pm
consisting of individual walkthroughs guided by the exhibition curators

The Brno House of Arts
27.3. - 19.5. 2013
opening 26.3. 6pm – 8pm
consisting of individual walkthroughs guided by the exhibition curators


Curators:
Filip Cenek, Daniel Grúň, Barbora Klímová

Archives:
Vladimír Ambroz (Brno), Artpool Art Research Centre (Budapest), Pavol Breier (Bratislava), Ján Budaj (Bratislava), Pavel Büchler (Praha), Peter Čepec (Bratislava), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (Čelákovice, Kuřim), Ľubomír Ďurček (Bratislava), Květoslava Fulierová (Bratislava), Vladimír Havlík (Olomouc), Dalibor Chatrný (Brno), J. H. Kocman (Brno), Marie Kratochvílová (Brno), Peter Meluzin (Bratislava), Muzeum umění Olomouc (Olomouc), Marian Palla (Střelice), Jaroslav Pokorný (Brno), Ivo Sedláček (Zlín), Aleš Záboj (Brno)


The exhibition in the Brno House of Arts and the Prague tranzitdisplay gallery will present in two parallel segments the communities of Czech, Slovak and Hungarian artists in selected works and documentations of events from the 1970s and 1980s. It concentrates on the communication, contribution and mutual exchanges with the help of which a joint creative activity leads to an intensive experience of the moment.

The title of the exhibition refers to the Hapuka studio film Mutually (1981) from the Vladimír Havlík archive, which records a trip by students from the Pedagogical Faculty in Olomouc to Budapest, Pecs, Sofia and Burgas. As a subjective document it represents not only the content, but also the conditions and method of selection of works for the exhibition as a translocational journey into the past, whose ambition is to understand the sense and creativity of transient communities.


The exhibiton is held in cooperation with tranzitdisplay and The Brno House of Art.

www.tranzitdisplay.cz
www.dum-umeni.cz

---
tranzitdisplay
opening hours Tue-Sun 12 noon - 6pm
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
main partner ERSTE Foundation
support Czech Ministry of Culture, City of Prague, Prague 2 Municipality
media partner A2 cultural bi-weekly, Rádio 1

PřílohaVelikost
navzajem_mutually_press.pdf108.8 KB