Ivana Bago, Antonia Majača - REMOVED FROM THE CROWD /IZVAĐENI IZ GOMILE /VYNDÁNI Z DAVU

Ivana Bago, Antonia Majača  - REMOVED FROM THE CROWD /IZVAĐENI IZ GOMILE /VYNDÁNI Z DAVU
Datum konání: 
Wed, 2011-06-01 - Sat, 2011-07-30

Dionýsský socialismus, (Ne) Akce, Odložené publikum

60. a 70. léta 20. století v Jugoslávii a Československu

OPEN RESEARCH ARCHIVE

červen-červenec 2011

tranzitdisplay
Dittrichova 9/337
120 00 Prague
 

Removed from the crowd je dlouholetý výzkumně- vydavatelský projekt zaměřený na konceptuální, experimentální , umělecké a kurátorské praxe, které přezkoumávají idee veřejnosti a pospolitosti. Na základě průzkumu fenoménu Nové umělecké praxe 60. a 70. let v Chorvatsku a bývalé Jugoslávii, projekt vykresluje dějiny dočasných společenství a zabývá se myšlenkou “odloženého publika”.

Ve spolupráci s galerií tranzitdisplay, místními badateli, umělci, teoretiky a dalšími spolupracovníky, na základě již existujících výsledků výzkumu i nových příspěvků, vzniká a každodenně se proměňuje otevřený archív projektu. Obvykle hermetický proces vzniku uměleckohistorické interpretace se tak stává otevřeným pro intervence a přezkoumání již v průběhu samotného vytváření.

Výzkum v Praze se zaměřuje na umělecké fenomény z období 6o. a 70. let v Československu, které se odehrávaly mimo sféru bezprostřední viditelnosti, zkoumaly meziprostor akce a eskapizmu, individuálního a kolektivního, města a přírody, bezprostředního a “odloženého publika”. Metodologie výzkumu a jeho prezentace vychází také z potřeby přezkoumání idejí publika a imperativu bezprostřední viditelnosti. Archív vzniká skrz individuální setkání s umělci, historiky umění, dobovými aktéry a “svědky”, specifickou formou “přednášek pro jednoho posluchače”, ve kterých se role přednášejících a publika neustále destabilizují a střídají.

Všichni případní zájemci o spolupráci na výzkumu nás můžou kontaktovat (a sejít se s námi po dobu našeho výzkumu v Praze) na tel. čísle: 00420 776 245 075 – Vjera Borozan

*Název projektu vychází z názvu práce Mladena Stilinoviće z roku 1976.
..........................................................................................................................................

Koncept: Ivana Bago, Antonia Majača

(Institut za trajanje, mjesto i varijable | DeLVe)
Spolupráce, výzkum, koordinace: Vjera Borozan

Projekt podpořili: Ministerstvo kultury Chorvatské Republiky, Město Záhřeb, tranzitdisplay Praha

Kontakt: delve@delve.hr