TRANSMUSIC COMP.1 Večer věnovaný Milanu Adamčiakovi (6.6. 19:00)

TRANSMUSIC COMP.1  Večer věnovaný Milanu Adamčiakovi  (6.6.  19:00)
TRANSMUSIC COMP.1  Večer věnovaný Milanu Adamčiakovi  (6.6.  19:00)
Datum konání: 
Mon, 2011-06-06

pondělí 6.6., 19:00

TRANSMUSIC COMP.1

Večer věnovaný Milanu Adamčiakovi

moderuje Markéta Lisá

 

(v rámci projektu Práce Lenky Vítkové)

 

S Milanem Adamčiakem jsem se setkala v létě 2010 v Galantě na workshopu věnovaném intermediální tvorbě. Důvodem, proč ho pozvat do Prahy, bylo okouzlení jeho přirozeností, velmi svobodným přemýšlením o hudbě, skladbě, jejích grafických podobách a interpretacích a o umění vůbec.
Adamčiak je známá-neznámá osoba. Mnohé věci z jeho života, jako např. spolupráce s Johnem Cagem, dopisy Marshalu MacLuhanovi, které putovaly přes moře, nebo okolnosti setkání se svatým otcem, jsou často neuvěřitelnými zastaveními v čase a ohlédnutími do minulosti, mnoho jeho vět a poznámek, způsob uvažování a pohled na svět, lze shrnout slovem moudrost. 

                                                                                                        M.L.
 


Program večera:

19 h Projekce filmu Muzikológ a tvorca, 2008 /režie Arnold Kojnok/ 41 min.
dokument o Milanu Adamčiakovi

20 h Hudební vystoupení TRANSMUSIC COMP. /Milan Adamčiak, Michal Murin/
20-30 min.

20:30 h Beseda s Milanem Adamčiakem a Michalem Murinem

 

Partitury Milana Adamčiaka a jejich interpretace jsou vystaveny na
výstavě Be Playful, 3. 6. - 29. 6. 2011 v Galerii Školská 28 (Školská 28, Praha 1, www.skolska28.cz)

Další informace o Milanu Adamčiakovi a výstavě Be Playful naleznete zde: h http://www.skolska28.cz/page.php?artist=397

Večer je pořádán ve spolupráci s galerií Školská 28

 

1 (čitaj company, compact, compages, comparation, competence, complementarity, compilation, complex, compliance, competition, comprehensibility...)
Zakládacia listina Transmusic comp., Milan Adamčiak

 

MILAN ADAMČIAK (nar. 1946) vystudoval hru na violoncello na konzervatoři v Žilině a poté hudební vědu na FF UK v Bratislavě. Od šedesátých let se věnuje vizuální poezii, grafickým partiturám a jejich interpretaci, je autorem několika stovek grafických partitur a konceptů. V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se jako skladatel a interpret účastnil festivalů nové hudby v celé Evropě. Na přelomu 60. a 70.let Adamčiak inicioval a účastnil se fluxových akcí a happeningů spojených s hudebními vystoupeními. V roce 1969 spolu s Ladislavom Kupkovičom uskutečnil symfonickou básen od Gyorgy Ligetiho pro 6 hráčů a 100 metronomů, společně s Robertem Cyprichem reinterpretaci Handelovy Vodní hudby v kryté plovárně pro hráče a hudební nástroje nad vodou i pod vodou.
V partiturách, jejich interpretacích i akcích Adamčiak pracuje s náhodou, reakcí na situaci, prostředí a spoluhráče. Nechává plynout a přizpůsobuje se; tento přístup lze označit jako přirozeně zenový.


Jednou z mnoha kapitol v jeho tvorbě je výroba hudebních nástrojů z čehokoli. Říká, že když se nástroj náhodou zničí, je to jeho součástí a není třeba mít strach jakkoli s ním zacházet v klasickém hudebním i nehudebním smyslu. Adamčiak spolupracuje jak s hudebníky, tak s hudebními laiky, hranicí je pouze chuť reagovat na druhé. Jeho tvorba tak přirozeně odpovídá na otázky týkající profesionality, na otázku důležitosti procesu a výsledku pro interpreta i pro diváka, přičemž hranice mezi nimi se při skupinových vystoupením také posouvá až smazává.


Žánrově jeho tvorba sahá od vážné hudby, rozhlasových kompozic, přes komorní i veřejné hudební performance a happeningy, dotýká se akustické ekologie a soundscape, které v česko-slovenském prostředí předznamenává, a je tak jedním z aktivních spojovatelů mezi hudebním světem před a za železnou oponou.
Na počátku 90. let přispívá shodou náhod k pozvání Johna Cage do Bratislavy, kde mu v SNG připravuje výstavu jeho partitur. Následně John Cage zve Milana Adamčiaka, jako jednoho z interpretů svých skladeb, na festival do Perugie.


V devadesátých letech Adamčiak v představeních ovlivněných fluxem pokračuje a je spoluzakladatelem sdružení Transmusic comp., které spojuje hudebníky i nehudebníky ve formě otevřené improvizace na klasické i DIY nástroje.
Sdružení Transmusic comp. vystoupí v Praze ve složení Milan Adamčiak a Michal Murin.

 

MICHAL MURIN (nar. 1963) je jedním ze stálých členů Transmusic comp.
Vystudoval na VŠE v Bratislavě, poté studoval brněnskou FaVU a VŠVU v Bratislavě. V současné době působí jako pedagog na Akademii umění v Banské Bystrici.

Od roku 1989 se věnuje zvukové tvorbě, performanci, novým médiím a konceptuálnímu umění a je zakládajícím členem Sdružení pre nekonvenční hudbu SNEH. Je účastníkem mnoha domácích i zahraničních festivalů a výstav zaměřených na intermediální tvorbu a experimentální a novou hudbu. Na akcích a festivalech se podílí i jako iniciátor a organizátor. Výtvarnému umění, především digitálním a novým médiím se dlouhodobě věnuje i jako teoretik, publicista a editor.


Michal Murin realizuje od roku 2005 rozsáhlý projekt beuysovské sociální skulptury o osobě Milana Adamčiaka, součástí které je kromě reálné sociání pomoci a adaptace ve složitých sociálních vztazích i realizování filmů, výstav, galerijních a aukčních strategií, sociálních komunikací, kurátorování a zabezpečení cesty do Itálie (2008) a Japonska (2010, 2011). Vrcholem sociální kurately, ale i galerijního kurátorství je zakoupení nemovitosti a nastěhování Milana Adamčiaka v listopadu 2010 do jeho současného “domku”. Tento Murinův projekt je performančním aktem, sociální aktivitou a uměleckým aktivismem.

Nejvýznamnější intervence a součásti projektu Sociální skulptury M. A.:
Filmy: Opak je pravdou (2006), Muzikológ tvorca (2009), GENUG (2009)
Výstavy: Otvorené dielo (Bratislava, 2009), Transmusic Comp. (Bratislava, 2009), Adamčiak v Tranzite (Bratislava, 2009)
Festivaly: Koncert súčasnej hudby, Dobbiaco, Taliansko (2008), Nipon International Performance Art Festival, Japonsko (2010, 2011)
Zabezpečenie nehnuteľnosti na trvalé užívanie (2010)