Práce: Veřejné konzultační hodiny NEUTILITÁRNÍ ŠKOLY probíhají v prostorách tranzitdisplay v říjnu a listopadu vždy ve středu od 14 do 18 hodin.

Práce: NEUTILITÁRNÍ ŠKOLA - JOSEF DANĚK, BLAHOSLAV ROZBOŘIL A BARBORA KLÍMOVÁ


Veřejné konzultační hodiny NEUTILITÁRNÍ ŠKOLY probíhají v prostorách tranzitdisplay v říjnu a listopadu vždy ve středu od 14 do 18 hodin.
 

 

Práce: Neutilitární škola – Josef Daněk, Blahoslav Rozbořil a Barbora Klímová

19.–20.10. 2010, 17.–19.00
Neutilitární škola I. – Workshop „Rekonstrukce didaktických pomůcek“

2. 11. 2010, 18.00
Neutilitární škola II. – Autorská prezentace archivního dokumentu „Ambrož – obraz v obraze“

16. 11. 2010, 18.00
Neutilitární škola III. -
Autorská prezentace „Kupa“
 

7.12.. 2010, 18.00
Neutilitární škola IV. – Scénická beseda „Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil představují divákům publikum“

Veřejné konzultační hodiny Neutilitární školy probíhají v prostorách Tranzitdisplay v říjnu a listopadu vždy ve středu od 14. do 18.00.