12.3. 19:00 Přednáška o projektu ATLA(S)NOW : Angelo Bellobono, Adam Vačkář and Alessandro Facente

 

(for English please see below)

 

Tranzitdisplay vás zve

 

Přednáška o projektu ATLA(S)NOW : Angelo Bellobono, Adam Vačkář and Alessandro Facente


Středa 12.3. 2014  19:00

 

Diskuze mezi umělci Angelo Bellobono, Adamem Vačkářem a kurátorem Alessandro Facente. Představí projekt v Maroku v pohoří Atlas Atla(s)now od jeho vzniku až po současné aktivity.

 

Diskuze začne představením starších rezidenčních pobytů umělců Angelo Bellobono a Adrea Naccirarriti. Zaměří se rezidenci Adama Vačkáře v lednu 2014 v pohoří Atlas, založené na problematice znečištění životního prostředí plastovým odpadem a na Vačkářovo téma “tranzitivních a participačních objektů”. Dojde k představení rezidenčního pobytu Marockého lyžařského instruktora Id Ali Brahim v Itálii a jeho lyžařský trénink a na konec představení projektu Atla(s)now bus, projekt autobusu posilující geopolitické spojení mezi pohořím Atlas a 5 Marrakech Biennale 2014.

 

Atla(s)now je relační a komunitárně angažovaný projekt uměleckých rezidencí, kde jsou umělci pozváni aby připravili site-specific projekt a workshop, společně s lokální komunitou, používaje místních zdrojů a místní pracovní síly k vytvoření prvního Atlas Spread Out Museum (rozprostřeného muzea). To obnáší umělecké workshopy a trénink a výuku pro místní instruktory a horské průvodce, rozšiřování jejich kompetencí a znalostí a ekonomickou pomoc malým subjektům (ekonomický profit je v Maroku hodně centralizovaný). Umělci pracují společně s kurátorem Alessanro Facente, který neustále monitoruje umělecký proces a kriticky usměrňuje jeho kroky a dokumentuje celý umělecký proces.

 

Debatu podpořil Italský kulturní institut v Praze.

Atla(s)now existuje díky laskavé podpoře těchto institucí:
- Nando Peretti Foundation: www.nandoperettifound.org
- Kasbah du Toubkal: www.kasbahdutoubkal.com
- Mountain Propre: www.mountainpropre.org
- Esav Marrakech: www.esavmarrakech.com

 

tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník
------

tranzitdisplay cordially invites you

 

Introducing ATLA(S)NOW project: Angelo Bellobono, Adam Vačkář and Alessandro Facente


Wednesday 12 February 7pm

 

Tranzitdisplay is delighted to invite you to a discussion between the artists Angelo Bellobono, Adam Vackar and the curator Alessandro Facente introducing the Atla(s)now project, from his genesis to the latest activities.

 

Starting from the earlier residencies by Angelo Bellobono and Andrea Nacciarriti, the talk will focus on Adam Vackar’s residency in January in Atlas mountains, based on the issue of environmental pollution with plastic waste and developing what he calls "transitive and participative objects". The discussion will also focus on the residency in Italy of the Moroccan mountain guide Id Ali Brahim to be trained as a ski touring teacher and finally the Atla(s)now bus. This project aims to build a bridge between Marrakech and the Atlas mountains reenforcing the geopolitaical dimensions of the V Marrakech Biennale 2014.

 

Atla(s)now is a relational art project, the artists in residence are invited to prepare a site specific work and workshops along with the community, using local resources and labor in order to create the first Atlas Spread Out Museum. This involves art workshops and training for local ski instructors and mountain guides, empowering their knowledge and reinforcing the local microeconomy. The artists work side by side with Alessandro Facente, the residency program curator, who offers his daily constructive criticism to the work development process, analysing the steps of construction from inside as a diarist, and elaborating his personal recording.

 

Atla(s)now is made thanks to the generous support of:

- Nando Peretti Foundation: www.nandoperettifound.org
- Kasbah du Toubkal: www.kasbahdutoubkal.com
- Mountain Propre: www.mountainpropre.org
- Esav Marrakech: www.esavmarrakech.com

-------
tranzitdisplay
opening hours Tue-Sun 12.00 noon - 6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org
main partner ERSTE Foundation
support Ministry of Culture, City of Prague, Prague 2 Municipality
media partner A2 cultural bi-weekly