Co jsi vlastně čekala? (8. 2., 18:00)

Co jsi vlastně čekala? (8. 2., 18:00)
Datum konání: 
Wed, 2017-02-08

tranzitdisplay Vás srdečně zve na diskuzi na téma

Život v kultuře znásilnění
8. února v 18:00, Dittrichova 9, Praha 2

Moderuje: Alma Lily Rayner (autorka projektu)
Hosté: Blanka Nyklová (SOU AV ČR), Lenka Vochocová (Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd), Petra Vláčelová ( Persefona z. s.) a Apolena Rychlíková ( A2larm)

videozáznam z diskuze

"Všichni jsme součástí kultury znásilnění"

Podle výzkumu Amnesty International více než 3/5 české společnosti věří, že v některých případech může částečně za znásilnění jeho oběť. Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování má přitom zkušenost téměř 2/5 populace. Čísla tak ukazují, že všichni žijeme v kultuře znásilnění, tedy v prostředí, kde jsou běžné názory a chování, které omlouvají, „vysvětlují“ a umožňují sexuální násilí. V osobních i veřejných debatách násilí zlehčujeme, smějeme se sexistickým vtipům, děláme z žen i mužů sexuální objekty. Vyjadřujeme tím svou nenávist vůči lidem, kteří se chovají či vypadají jinak, než by podle nás měli, potvrzujeme si tak svou dominanci na pracovišti či na vysoké škole. Kultura znásilnění se totiž netýká jen sexu. Můžeme ji detekovat všude kolem nás. Mělo by nás proto zajímat, jaké společenské a politické podmínky ji umožňují či podporují. Je třeba se ptát, jak je genderová nerovnost v naší společnosti spojená se sexuálním násilím. Máme pokřikování na ulici jen tak přejít? A proč se to týká každého z nás?

Kultura znásilnění je každodenní zkušeností nás všech, ačkoliv si to neuvědomujeme, nebo s tím dokonce nejsme ochotní nic udělat. Pokud se jí chceme postavit, musíme o ní začít mluvit - a to ve všech možných perspektivách, které se nabízejí. V rámci diskuze se pokusíme přiblížit obrysy této problematiky a zároveň s vámi nastínit možné způsoby, jak kultuře znásilnění čelit.

Pozvání do diskuze přijaly Blanka Nyklová, která promluví o kultuře znásilnění v české společnosti a jejím politickém významu, Petra Vláčelová, ta se zaměří na sekundární viktimizaci a její dopady na přeživší, Lenka Vochocová představí novou analýzu mediálního diskurzu o sexuálním násilí, Apolena Rychlíková, ta probere situace, v nichž se setkáváme s kulturou znásilnění během života. Diskuzí nás provede Alma Lily Rayner, která o tématu promluví z osobního hlediska.

Těšíme se na Vás!

Diskuze je součástí doprovodného programu výstavy Co mi otec strkal do vagíny v galerii ArtWall
Více informací na: www.artwallgallery.cz a https://www.facebook.com/artwallgallery/

Partnery projektu jsou: Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV ČR, Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm, tranzit.cz a display